Địa chỉ: Hải Lâm Giá 900 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: