Địa chỉ: Vĩnh Điềm Trung, Nhà Trang, Khánh Hoà Giá 1.1 tỷ
Diện tích: 61m2 - 63,96m2. Hình thức:

Danh mục: