Địa chỉ: KP4C TRẢNG DÀI Giá 850 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: