Địa chỉ: Phường Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa Giá 16 tr/m2, có thương lượng
Diện tích: 1672.3m2 Hình thức:

Danh mục: