Địa chỉ: Bình thuận, Buôn Hồ, Đắk Lắk Giá 750 triệu Tl nhẹ
Diện tích: 588 m2 Hình thức:

Danh mục: