Địa chỉ: Buôn Ngoan, Xã Êahô, Krông Năng, Đắk Lắk  Giá 35 triệu mét
Diện tích: 110x50 Hình thức:

Danh mục: