Địa chỉ: xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà Giá 13 tỷ
Diện tích: 5000m2 Hình thức:

Danh mục: