Địa chỉ: xã Phước vinh huyện ninh Phước. Giá 1.6tỷ
Diện tích: 600m2 Hình thức:

Danh mục: