Địa chỉ: P. Phước Hoà, TX. Phú Mỹ, BR-VT Giá 5,5 tỷ
Diện tích: 992 m2 Hình thức:

Danh mục: