Địa chỉ: Tân Phúc - Hàm Tân - Bình Thuận Giá 2.2 tỷ/ ha
Diện tích: 6ha, Hình thức:

Danh mục: