Địa chỉ: HỒNG LIÊN, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN. Giá 850 triệu
Diện tích: 7009 m2 Hình thức:

Danh mục: