Địa chỉ: Sông Nhạn Cẩm Mỹ Đồng Nai Giá 2 tỷ 25 triêu
Diện tích: 3000m2 Hình thức:

Danh mục: