Địa chỉ: Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương. Giá 1tỷ 3xxtr
Diện tích: 115m2 Hình thức:

Danh mục: