Địa chỉ: Thị Xã Trảng Bom, Đồng Na Giá 209 triêuu
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: