Địa chỉ: Thôn  Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh. Giá
Diện tích: 104m2 . Hình thức:

Danh mục: