Địa chỉ: Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu Giá
Diện tích: 1 mẫu Hình thức:

Danh mục: