Địa chỉ: ĐIỆN HOÀ - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM. Giá 759Tr
Diện tích: 95m2 - 121m2 - 144m2. Hình thức:

Danh mục: