Địa chỉ: KIỆT HOÀNG DIỆU BÌNH THUẬN, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG. Giá 2tỷ270
Diện tích: 82m2. Hình thức:

Danh mục: