Địa chỉ: Long Đức Lộc An. Giá 1.6xx tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: