Địa chỉ: KDC  Lê Phong, An Phú 2, Thị Xã Thuận An, Bình Dương Giá 3 tỷ 2
Diện tích: 72.1m2 Hình thức:

Danh mục: