Địa chỉ: Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng Giá
Diện tích: 100m2, 180m2, 131m2, 200m2và 300m2 Hình thức:

Danh mục: