Địa chỉ: Vĩnh Hải- Nha Trang Giá 2 tỷ300tr. Bớt lộc
Diện tích: 66,5m2. Hình thức:

Danh mục: