Địa chỉ: Dân Cư Phước An, Hớn Quản, Bình Phước. Giá 850 tới 1 tỷ4
Diện tích: 6×30 10×30 Hình thức:

Danh mục: