Địa chỉ: Khu đồn điền phường Hà khẩu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Giá 66tr/m2
Diện tích: 274.9 Hình thức:

Danh mục: