Địa chỉ: Phố Hoàn Quan, Thị Trấn Long Giao, Cảm Mỹ Giá 250 triệu/m ngang
Diện tích: 765m2 Hình thức:

Danh mục: