Địa chỉ: thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình , Tỉnh Bình Thuận. Giá 2,1 triệu/ m2
Diện tích: 1258.2m2 Hình thức:

Danh mục: