Địa chỉ: Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương Giá 1,4tr/m2
Diện tích: 1000m2  Hình thức:

Danh mục: