Địa chỉ: Liên Hiệp, Đức Trong, Lâm Đồng. Giá 1.5 tỷ
Diện tích: 257.3 m2 Hình thức:

Danh mục: