Địa chỉ: Lộc An Bảo Lâm Lâm Đồng Giá 3 tỷ
Diện tích: 3400m Hình thức:

Danh mục: