Địa chỉ: Long Nguyên Bàu Bàng, Bình Dương Giá 9xx đến 1tỷ3
Diện tích: 80m2-100m2 Hình thức:

Danh mục: