Địa chỉ: Vạn Thạnh, Vạn Ninh Giá 6 triệu/m2.
Diện tích: 2287,7m2 Hình thức:

Danh mục: