Địa chỉ: Mặt Đường TL1 thôn 11, Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Giá 300 triệu/m
Diện tích: 5280m2 Hình thức:

Danh mục: