Địa chỉ: Phường.10 Tp Vũng Tàu Giá 1.85 tỷ
Diện tích: 115m2 Hình thức:

Danh mục: