Địa chỉ: Cây Xăng Đại Thọ - xã Hoà Thắng - Huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận. Giá 750tr/ 1 sào (1000m²) có thương lượng.
Diện tích: 3,65 hecta. Hình thức:

Danh mục: