Địa chỉ: QL 56 Hòa Long- Tp Bà Rịa. Bà Rịa - Vũng Tàu Giá
Diện tích: 6x20, 5x24, 5x20 Hình thức:

Danh mục: