Địa chỉ: Huyện Buôn Đôn Giá 59 / Triệu
Diện tích: 1250m² Hình thức:

Danh mục: