Địa chỉ: Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Giá 1750 /1 lô
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: