Địa chỉ: BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG Giá 350 triệu
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: