Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2tỷ5-3tỷ8
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: