Địa chỉ: Lộc Tân - TP Bảo Lộc - Lâm Đồng. Giá 4,9-5 triệu /m2
Diện tích: 250m2 Hình thức:

Danh mục: