Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Châu, Tân Thuận Hàm THuận Nam, Bình THuận Giá 7 tỷ 5
Diện tích: 10.000m2 Hình thức:

Danh mục: