Địa chỉ: Nhĩ Sự, Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa Giá 580tr
Diện tích: 160m2 Hình thức:

Danh mục: