Địa chỉ: Phường 5 Thành Phố Hồ Chí Minh Giá 6.2 tỷ
Diện tích: 52.8m2 Hình thức:

Danh mục: