Địa chỉ: Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Giá 3.6 tỷ
Diện tích: 63m2 Hình thức:

Danh mục: