Địa chỉ: phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn Giá 300tr
Diện tích: 254m2 Hình thức:

Danh mục: