Địa chỉ: Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang. Giá 15tr5/ m2
Diện tích: 116m2 Hình thức:

Danh mục: