Địa chỉ: Phường Vĩnh Hòa, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 2.8 tỷ
Diện tích: 68.9 m2 Hình thức:

Danh mục: