Địa chỉ: Đồng Phú TP Đồng Xoài Bình Phước. Giá 1tỷ 8 .
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: