Địa chỉ: Suối Cao, Xuân Lộc , Đồng Nai. Giá 1ty8 bớt Lộc bao sổ, 1ty7 buông sổ.
Diện tích: 1001 m2 Hình thức:

Danh mục: