Địa chỉ: Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá 36 tỷ Có thể thương lượng hoặc kết hợp sale
Diện tích: 2213.9m2 Hình thức:

Danh mục: